Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

10-08-2016 Ανακοίνωση Κοσμητείας για μετατάξεις σε θέσεις ΕΔΙΠ στη Φιλοσοφική Σχολή

 Παρακαλούνται όσοι/ες έχουν υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλουν αίτηση για μετάταξη σε θέσεις ΕΔΙΠ από την Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τον Ν. 4386/2016 άρθρο 33, παρ.7, στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και...


13-07-2016 Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2016 - 2017

Παρακαλούμε δείτε εδώ το ακαδημαϊκό ημερολόγιο της Φιλοσοφικής Σχολής για το έτος 2016 - 2017.  


11-07-2016 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: "Ιστορίης επίσκεψις" (2016)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας


02-06-2016 Τιμώντας τη δημοτική παράδοση

Παρασκευή 24 Ιουνίου (Κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30)


27-05-2016 Μουσικολογικό συμπόσιο: Ελλάδα και Όπερα

10-12 Ιουνίου 2016 Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 302