Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

20-10-2016 Ανακοίνωση Κοσμητείας για συμβασιούχους ΕΚΠΑ

Παρακαλούμε δείτε εδώ την ανακοίνωση της Κοσμητείας της 13ης Οκτωβρίου 2016 που αφορά στους υπαλλήλους συμβασιούχους του ΕΚΠΑ.


14-10-2016 Συμπόσιο “Shakespeare in Greece / Greece in Shakespeare”

Κτήριο "Κωστής Παλαμάς" (Ακαδημίας 48 και Σίνα) Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016, 9.15-20.00


14-10-2016 Ενημέρωση από ΕΛΚΕ για τον Νόμο 4412/2016

Παρακαλούμε δείτε εδώ ενημέρωση από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας σχετικά με τον νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).


13-10-2016 Ανακοίνωση από ΕΛΚΕ για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών

Παρακαλούμε δείτε εδώ ανακοίνωση για ένταξη του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού για καταβολή πάσης φύσεως αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών μέσω της Ενιαίας Αρχής...


12-10-2016 Διεθνές Συμπόσιο και έκθεση "Regarding Nicolas Calas"

Αθήνα, 21-22 Οκτωβρίου 2016, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 311