Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

23-09-2016 Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2016 - 2017

Παρακαλούμε δείτε εδώ το ακαδημαϊκό ημερολόγιο της Φιλοσοφικής Σχολής για το έτος 2016 - 2017.  


16-09-2016 Ορισμός εκπροσώπου φοιτητών στην Κοσμητεία

Παρακαλούμε δείτε το έγγραφο της Κοσμητείας σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου φοιτητών στην Κοσμητεία


10-08-2016 Ανακοίνωση Κοσμητείας για μετατάξεις σε θέσεις ΕΔΙΠ στη Φιλοσοφική Σχολή

 Παρακαλούνται όσοι/ες έχουν υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλουν αίτηση για μετάταξη σε θέσεις ΕΔΙΠ από την Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τον Ν. 4386/2016 άρθρο 33, παρ.7, στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και...


11-07-2016 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: "Ιστορίης επίσκεψις" (2016)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας


02-06-2016 Τιμώντας τη δημοτική παράδοση

Παρασκευή 24 Ιουνίου (Κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30)


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 303