Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

29-04-2020 COVID-19 - ΟΔΗΓΙΕΣ

Ακολουθούν σύνδεσμοι για το σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων και για τη σωστή εφαρμογή της υγιεινής των...


23-04-2020 Υπενθύμιση περιόδου δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2019-2020

Σύμφωνα το με αρ. 45051/Ζ1/10-04-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο εστάλη ηλεκτρονικά στις 11/04/2020, ανακοινώθηκε ότι εκδόθηκε η με αρ. 44726/Ζ1/9.4.2020 απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και...


15-04-2020 Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής. Παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης της ακαδημαϊκής κοινότητας κατά την περίοδο της πανδημίας, η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής συνεχίζει τις αναρτήσεις σχετικά με παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες των βιβλιοθηκών και προβολή  ψηφιακών...


13-04-2020 Δημοσίευση της ΚΥΑ για παράταση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των Α.Ε.Ι.

Επισυνάπτεται η με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄1293) με την οποία παρατείνεται έως τις 10.5.2020 η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σύμφωνα με τους ίδιους όρους και...


13-04-2020 Δηλώσεις - διανομή διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Β΄1271 ΦΕΚ, στο οποίο εκδόθηκε η 44726/Ζ1/9.4.2020 απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους...


Αποτελέσματα 15 μέχρι 21 από τα συνολικά 591