Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

15-04-2020 Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής. Παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης της ακαδημαϊκής κοινότητας κατά την περίοδο της πανδημίας, η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής συνεχίζει τις αναρτήσεις σχετικά με παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες των βιβλιοθηκών και προβολή  ψηφιακών...


13-04-2020 Δημοσίευση της ΚΥΑ για παράταση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των Α.Ε.Ι.

Επισυνάπτεται η με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄1293) με την οποία παρατείνεται έως τις 10.5.2020 η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σύμφωνα με τους ίδιους όρους και...


13-04-2020 Δηλώσεις - διανομή διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Β΄1271 ΦΕΚ, στο οποίο εκδόθηκε η 44726/Ζ1/9.4.2020 απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους...


06-04-2020 Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής. Συνεχής ενημέρωση σχετικά με ψηφιακές πηγές και υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο της εντατικής προσπάθειας για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εν γένει της υποστήριξης της ακαδημαϊκής κοινότητας κατά την περίοδο της πανδημίας, η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής ανέλαβε την πρωτοβουλία να συμμετάσχει...


Αποτελέσματα 36 μέχρι 42 από τα συνολικά 602