Ελληνική αρχική σελίδα » Διδασκαλείο Ελληνικής » Επίπεδα Γλωσσομάθειας

Το Διδασκαλείο προσφέρει μαθήματα όλων των επιπέδων γλωσσομάθειας, όπως αυτά καθορίζονται βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου. Οι διάφοροι τύποι τμημάτων (ταχύρρυθμα, χειμερινά, θερινά, Erasmus κλπ.) καθώς και τα ωράρια διδασκαλίας αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Διδασκαλείου.