Ελληνική αρχική σελίδα » Διδασκαλείο Ελληνικής » Πιστοποίηση

Το Διδασκαλείο διοργανώνει προφορικές και γραπτές εξετάσεις βάσει των οποίων παρέχει τη Βεβαίωση Ελληνομάθειας.