Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Σεμινάρια

Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Γλωσσολογίας

Ερευνητικά Σεμινάρια Τομέα Γλωσσολογίας

Εαρινό εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 (Απρίλιος)

Αίθουσα 740

Ώρα 15.00-17.00

3 Απριλίου 2013

Κλήμης Άντζακας (ΚΕΔΔΥ Α΄ Αθήνας & Πανεπιστήμιο Πατρών):  Στοιχεία γλωσσολογικής ανάλυσης στις νοηματικές γλώσσες

10Απριλίου2013

Ναπολέων Κάτσος (University of Cambridge): The role of grammatical competence and theory of mind in the acquisition of pragmatic competence: Evidence from typically and atypically developing children

17Απριλίου  2013

Σύγχρονες Τάσεις στη Θεωρητική Ανάλυση της Γλώσσας: Φωνολογία

Ιωάννα Κάππα (Πανεπιστήμιο Κρήτης): Τεμάχια, διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά και φωνολογικοί κανόνες

24 Απριλίου 2013

Σύγχρονες Τάσεις στη Θεωρητική Ανάλυση της Γλώσσας: Φωνολογία

Ιωάννα Κάππα (Πανεπιστήμιο Κρήτης): Συλλαβική δομή

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

KOLLOQUIUM
του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εαρινό Εξάμηνο 2012-13


Το ανοιχτό Kolloquium γίνεται την Τετάρτη στις 5 μμ στην αίθουσα 712 της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι δύο γλώσσες εργασίας είναι η γερμανική και η ελληνική. Για τυχόν αλλαγές βλ. www.gs.uoa.gr.

Το πρόγραμμα βρίσκεται εδώ.

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Μυκηναϊκό Σεμινάριο

 

Το Μυκηναϊκό Σεμινάριο, το οποίο αποτελεί δραστηριότητα του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, περιλαμβάνει διαλέξεις που πραγματοποιούνται από διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες, Έλληνες και ξένους, με θέματα που  αφορούν στην Μυκηναϊκή Αρχαιολογία. Διανύει ήδη τον δεύτερο χρόνο του, σημειώνει επιτυχία, και γίνεται περίπου μια φορά τον μήνα, στο αμφιθέατρο «Ι. Δρακόπουλου» ή «Αλκ. Αργυριάδη».

Το πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 είναι το ακόλουθο:

  • 1.11 2012        Δρ Ελ. Ανδρίκου
  • 20. 12. 2012    Δρ Αντ. Βασιλάκης  
  • 24. 1. 2013      Καθηγητής  D.W. Niemeir
  • 28.2.2013        Καθηγητής Στ. Ανδρέου
  • 28.3. 2012       Καθηγητής G. Touchais 
  • 25.4.2013        Δρ. Γ. Καραμήτρου – Μεντεσίδη  
  • 22.5.2013        Καθηγητής,  J. Wright - διευθυντής της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην  Αθήνα

Τομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας

Γλώσσα και Εγκέφαλος

Σειρά σεμιναρίων - Α' Κύκλος

Αφασία: από τη θεωρία στην αποκατάσταση

Αμφιθέατρο "Ιωάννης Δρακόπουλος", Πανεπιστημίου 30, !6/12 κ.ε