Ελληνική αρχική σελίδα » H Σχολή » Επιτυχίες μελών, Τομέων και Τμημάτων

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης ορίστηκε μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής

Σύμφωνα με απόφαση του Πρωθυπουργού συγκροτήθηκε η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής μέλος της οποίας ορίστηκε ο Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένης Ηθικής του Τμήματος Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής αποτελείται από έντεκα επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας ως προς τους τομείς των επιστημών της ζωής και των νέων τεχνολογιών εν γένει.

Νέα Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)- Διόφαντος η Αν. Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Ζαχαρούλα Σμυρναίου

To νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – Διόφαντος, οργανισμού εποπτευόμενου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίστηκε με Απόφαση της Υπουργού κ. Νίκης Κεραμέως. Τo ITYE Διόφαντος είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας με σκοπό την έρευνα και την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή των συμβατικών και ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, η έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, η διοίκηση και διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, καθώς και η υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλων των εκπαιδευτικών μονάδων.

Η Σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

 • Πρόεδρος: Δρ Δημήτρης Σερπάνος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Αντιπρόεδροι:
 • Μιχάλης Παρασκευάς, Αν. Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Ζαχαρούλα Σμυρναίου, Αν. Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Μέλη:
 • Βασίλης Βερύκιος, Καθηγητής, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Σπύρος Συρμακέσης, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Μάριος Αγγελίδης, εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 86 Πληροφορικής, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική
 • Αντώνης Καρατζάς, Εκδότης, ως Επιστήμονας με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα έκδοσης βιβλίων
 • Ιωάννης Αλτάνης, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ΥΠΑΙΘ με Βαθμό Α΄, Στέλεχος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ, Διδάκτωρ Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Καλομοίρα Μαρούγκα, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

H Μ. Μούλιου, Επικ. Καθηγήτρια Μουσειολογίας, Επικεφαλής της Επιτροπής Κριτών για την επιλογή των καλύτερων μουσείων της Ευρώπης

Η Μάρλεν Μούλιου, Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσειολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και μέλος της ΕΔΕ του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μουσειακών Σπουδών ορίσθηκε από τον ευρωπαϊκό φορέα European Museum Forum (EMF) Επικεφαλής της Επιτροπής Κριτών, που ετησίως αξιολογεί και βραβεύει τα καλύτερα μουσεία της Ευρώπης (European Museum of the Year Award - EMYA). Η Μάρλεν Μούλιου είχε ήδη από το 2016 ενταχθεί ως κριτής στην εν λόγω Επιτροπή και η θητεία της στον νέο διευρυμένο ρόλο θα διαρκέσει έως τον Μάιο του 2022. Παράλληλα, θα διατελέσει ex officio μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του EMF. Πρόκειται για την πρώτη φορά που επαγγελματίας του μουσειακού χώρου εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Επιτροπή των Κριτών του ΕΜΥΑ, είτε ως απλό μέλος είτε ως Επικεφαλής.

Ο θεσμός του ΕΜΥΑ ξεκίνησε το 1977 υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης με στόχο την αναγνώριση της αριστείας στα μουσεία της Ευρώπης και την ενίσχυση της καινοτομίας τους. Στο πλαίσιο του εν λόγω θεσμού, όλα τα μουσεία θεωρούνται ισότιμα, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τις συλλογές, την θεματολογία, την εθνικότητα ή την οικονομική τους υπόσταση και αξιολογούνται στη βάση της εξέχουσας δημόσιας ποιότητας και προσβασιμότητάς τους στην κοινωνία. Το EMYA αποτελεί τον πιο μακρόβιο ξεχωριστού κύρους θεσμό βράβευσης μουσείων στην Ευρώπη. Μέσω της στενής σχέσης του με το Συμβούλιο της Ευρώπης, εδράζεται σε βασικές ευρωπαϊκές αξίες όπως της συγκρότησης πολιτειακής συνείδησης, της  δημοκρατίας και προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

O καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Ευάνθης Χατζηβασιλείου νέος γ.γ. του Ιδρύματος της Βουλής

                                                                                       Αθήνα, 30/10/2020

Με αυξημένη πλειοψηφία, άνω των 3/5 των μελών της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, εγκρίθηκε ο διορισμός του καθηγητή του ΕΚΠΑ κ. Ευάνθη Χατζηβασιλείου στη θέση του γενικού γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ανέφερε πως ο κ. Χατζηβασιλείου, ο οποίος είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ιδρύματος, επιλέχθηκε με αυξημένη πλειοψηφία από τη Διάσκεψη των Προέδρων για να διαδεχθεί την καθηγήτρια κ. Νίκη Μαρωνίτη, της οποίας η θητεία λήγει στις 7 Νοεμβρίου και η οποία επιτέλεσε πολύ μεγάλο και σημαντικό έργο στο Ίδρυμα.

Ο νέος γενικός γραμματέας του Ιδρύματος είναι καθηγητής της Ιστορίας του Μεταπολεμικού Κόσμου, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ. Για μελέτες του έχει βραβευθεί μεταξύ άλλων με το Α' Βραβείο της Βουλής των Ελλήνων και από την Ακαδημία Αθηνών. Έχει πραγματοποιήσει σειρά επιστημονικών δημοσιεύσεων, έχει μεγάλη επιστημονική αρθρογραφία, ενώ έχει συγγράψει και πολλές μονογραφιές-βιβλία.

 

 

Επιτυχία για την Καθηγήτρια Domenica Minniti - Γκώνια

Η Καθηγήτρια του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Domenica Minniti-Γκώνια επιλέχθηκε για να συντάξει το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία των Ιταλικών στο Γυμνάσιο. Η Ιταλική είχε ενταχθεί στη ΜΕ το 2005. Το 2008 η διδασκαλία της είχε επεκταθεί και στο Λύκειο, διακόπηκε ωστόσο τον Ιανουάριο του 2011. Αποτελεί ευχής έργον η επαναφορά της διδασκαλίας της Ιταλικής τόσο στη Δευτεροβάθμια όσο και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Κρατικό Βραβείο στον Επίκουρο Καθηγητή Βασίλειο Π. Βερτουδάκη

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού απονέμεται ομόφωνα το Κρατικό Βραβείο στην κατηγορία της απόδοσης έργου της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στα Νέα Ελληνικά στον κ. Βασίλειο Π. Βερτουδάκη, Επίκουρο Καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, για το βιβλίο του: Αρισταίνετος, Ερωτικαί επιστολαί, Εισαγωγή-Κείμενο-Μετάφραση-Σχόλια, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2018.

 

Εδώ ο σύνδεσμος για την ανακοίνωση του Υπουργείου, όπου και η αιτιολογική έκθεση της Κριτικής Επιτροπής:

https://www.culture.gov.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=3317&fbclid=IwAR3I0qsWJkBlZYrLb6OXVU5yUFgPVi2OPrS0yF1tIGq71noghjZih4xoPlE

Διεθνής διάκριση για την Καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ Λουκία Ευθυμίου

Η μονογραφία της Λουκίας Ευθυμίου, Καθηγήτριας της Ιστορίας του Γαλλικού Πολιτισμού του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Eugénie Cotton (1881-1967). Histoires d'une vie - Histoires d'un siècle (ÉUE, 2019, 459p.), συμπεριελήφθη στη βραχεία λίστα του διεθνούς βραβείου «Ida Blom-Karen Offen Prize in Transnational Women's and Gender History» που θεσπίστηκε από την International Federation for Research into Women's History (IFRWH) το 2019.

Το «Ida Blom-Karen Offen Prize in Transnational Women's and Gender History» απονέμεται σε ιστορικούς για μονογραφία τους που εγγράφεται στο πεδίο της Διεθνικής Ιστορίας των Γυναικών και του Φύλου. Για το 2020, η Επιτροπή επιλογής αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: Vera Mackie, University of Wollongong (Πρόεδρος), Eileen Boris, University of California, Santa Barbara (Πρόεδρος της IFRWH), Manuela Martini, University of Lyon, Ann Catrin Östman, Abo Akademi University and Elisa Camiscioli, State University of New York, Binghamton. Η Διεθνής Ομοσπονδία για την Έρευνα στην Ιστορία των Γυναικών (IFRWH) έχει ως στόχο να ενθαρρύνει και να συντονίσει σε διεθνές επίπεδο την έρευνα που πραγματοποιείται στο πεδίο της Ιστορίας των Γυναικών και του Φύλου, προωθώντας την ανταλλαγή πληροφοριών και δημοσιεύσεων και διοργανώνοντας ή συμβάλλοντας στη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων μεγάλης κλίμακας, καθώς και πιο περιορισμένων και εξειδικευμένων συναντήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βραβείο Ida Blom-Karen Offen Prize in Transnational Women's and Gender History υπάρχουν στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ifrwh.com.websitebuilder.prositehosting.co.uk/book-prize

Επιτυχία για την Καθηγήτρια Δέσποινα Προβατά και τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Στείρη στο Greek Diaspora Fellowship Program

Επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση, μετά από διεθνή διαγωνισμό, οι ερευνητικές προτάσεις που υπέβαλαν στον 4ο κύκλο του Greek Diaspora Fellowship Program, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, οι ακόλουθοι δύο συνάδελφοι: 

 • Η Καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Δέσποινα Προβατά και η κα Zoe Petropoulou, αναπληρώτρια καθηγήτρια  στο St. John's University (New York). Το θέμα της ερευνητικής πρότασης είναι: "Teaching research methodology to undergraduate students of the French Language and Literature Department and mentoring them for the Professions".Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό link: https://www.iie.org/en/Programs/Greek-Diaspora-Fellowship-Program/Selected-Projects/Cycle-4
 • Ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας Γεώργιος Στείρης και η κα Ε. Anagnostou-Laoutides,αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Macquarie University. Το θέμα της ερευνητικής πρότασης είναι: "Collaborative Research on the receprion of Platonism by Christian scholars in Byzantium". Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό link: https://www.iie.org/en/Programs/Greek-Diaspora-Fellowship-Program/Selected-Projects/Cycle-4

Συγχαίρουμε εγκαρδίως αμφοτέρους τους συναδέλφους!

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης νέο μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένης Ηθικής του Τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, κύριος Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης, διορίσθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ρώμης, Κωνσταντινουπόλεως και Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Τρία μέλη ΔΕΠ της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο νέο Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ

Τρία μέλη ΔΕΠ της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ διορίσθηκαν στο νέο Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ, με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως (βλ. συνημμένο ΦΕΚ):

1. Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Β' Αντιπρόεδρος και τακτικό μέλος του επιστημονικού κλάδου "Παιδαγωγικών και Επιστημών Φυσικής Αγωγής".

2. Ευφροσύνη Μόττη-Στεφανίδη, Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας, ως τακτικό μέλος του επιστημονικού κλάδου "Ψυχολογίας".

3. Διονύσιος Καλαμάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας, ως τακτικό μέλος του επιστημονικού κλάδου "Σπουδές εξ αποστάσεως".

Τους συγχαίρουμε και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο τους!

Η Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής μας κυρία Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη, εκλήθη από το Πανεπιστήμιου του Harvard ως Chen Yidan Fellow ώστε να διδάξει ένα μάθημα ενός credit από 31 Μαρτίου έως 14 Απριλίου 2020.

 

 

Διάκριση της Καθηγήτριας του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ Domenica Minniti-Γκώνια

Η Καθηγήτρια του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας κα Domenica Minniti-Γκώνια εξελέγη μέλος του Atlante Linguistico Mediterraneo (Γλωσσικού Άτλαντα της Μεσογείου), ερευνητικής ομάδας που ιδρύθηκε το 1960, στην οποία εργάζονται  γλωσσολόγοι από όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή υπό την επίβλεψη των Πανεπιστημίων του Παλέρμου, του Τορίνο και της Τεργέστης. Ο Γλωσσικός Άτλαντας της Μεσογείου εδρεύει στη Fondazione Cini της Βενετίας, εκδίδει μονογραφίες και το περιοδικό BollettinodellAtlanteLinguisticoMediterraneo.

Σκοπός του Άτλαντα είναι η χαρτογράφηση του λεξιλογίου όλης της Μεσογείου και εν μέρει των ακτών της Μαύρης Θάλασσας, φωτίζοντας πλήθος εννοιών που σχετίζονται με τη θάλασσα, τη ναυτική ζωή και τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα. Ο Άτλαντας της Μεσογείου διαγράφεται ως ο πρώτος γλωσσικός Άτλαντας που λαμβάνει προγραμματικά υπόψη γλώσσες και διαλέκτους από διαφορετικές οικογένειες, όλες όσες εκπροσωπούνται στον μεσογειακό χώρο. Η Καθηγήτρια D. Minniti-Γκώνια θα εκπροσωπήσει την Ελληνική.

Διεθνής διάκριση για την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ Άννα Καρακατσούλη

Στην Άννα Καρακατσούλη απονέμεται το Διεθνές Βραβείο Αριστείας του The International Journal of the Book, τόμος 16


Το Ερευνητικό Δίκτυο για τα Βιβλία, τις Εκδόσεις και τις Βιβλιοθήκες [Books, Publishing & Libraries Research Network] βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απονομή του Διεθνούς Βραβείου Αριστείας [International Award for Excellence] για τον 16ο τόμο του The International Journal of the Book στο “Could the Digital Option Work for a Book Market under Stress? The Case of Greek Publishers” [«Μπορεί η ψηφιακή τεχνολογία να βοηθήσει μια αγορά βιβλίου σε κρίση; Η ελληνική περίπτωση»] της Άννας Καρακατσούλη, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το άρθρο αυτό επελέγη μεταξύ των υψηλότερων σε κατάταξη άρθρων που προέκυψαν από τη διαδικασία επιστημονικής αξιολόγησης (peer-review process) και σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στις οδηγίες προς τους κριτές.

 

Το The International Journal of the Book διερευνά την ιστορία, την παράδοση και το μέλλον των βιβλίων, των εκδόσεων και των βιβλιοθηκών. Ιδρύθηκε το 2003 και συμμετέχει στην κατάταξη των China National Knowledge Infrastructure (CNKI Scholar), Genamics Journal Seek, Humanities International Seek, Humanities International Index (EBSCO), Humanities International Complete (EBSCO), Humanities Source (EBSCO), Humanities Source International (EBSCO),Literary Reference Center Plus (EBSCO), Modern Language Association, Scopus, The Australian Research Council (ERA), και Ulrich’s Periodicals Directory. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://booksandpublishing.com/journal.