Ελληνική αρχική σελίδα » H Σχολή » Κοσμητεία

Η Κοσμητεία (η οποία συχνά αναφέρεται ως "Συμβούλιο της Κοσμητείας") αποτελείται από τον Κοσμήτορα, ο οποίος προεδρεύει, από τους Προέδρους όλων των Τμημάτων της Σχολής καθώς και από εκλεγμένους εκπροσώπους των φοιτητών κάθε Τμήματος.

Η Κοσμητεία συγκαλείται με πρωτοβουλία του Κοσμήτορα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στις συνεδριάσεις συζητούνται όλα τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τη Σχολή, με στόχο κυρίως τον συντονισμό των Τμημάτων, τα οποία αποτελούν τις βασικές ακαδημαϊκές και διοικητικές μονάδες και έχουν επομένως την ευθύνη των οριστικών αποφάσεων. 

H κοσμητεία 2011-2012
H κοσμητεία 2014-2015
H κοσμητεία 2014-2015
H κοσμητεία 2015-2016
H κοσμητεία 2015-2016
Η κοσμητεία 2016-2017
Η κοσμητεία 2017-2018
Η κοσμητεία 2018-2019