Ελληνική αρχική σελίδα » H Σχολή » Κοσμητεία » Ιστορικά Στοιχεία

Διατελέσαντες Κοσμήτορες

Ο κατάλογος των Κοσμητόρων της Φιλοσοφικής Σχολής από το 1837 ως το 2011 περιλαμβάνει αρκετά από τα πιο γνωστά ονόματα των ελληνικών γραμμάτων.

Εκτός από τον πρώτο Κοσμήτορα, ο οποίος ορίστηκε με το ιδρυτικό διάταγμα του πανεπιστημίου, όλοι οι υπόλοιποι εξελέγησαν με μυστική ψηφοφορία των μελών της Σχολής.

 

N. Βάμβας
Αλ. Ρίζος Ραγκαβής
Στ. Κουμανούδης
Κ. Παπαρρηγόπουλος
Γ. Χατζηδάκης
Σπ. Λάμπρος

 

Ξ. Λάνδερερ
N. Πολίτης
Αν. Ορλάνδος
Σπ. Μαρινάτος
Γρ. Βερναρδάκης
Ηρ. Μητσόπουλος
Τ. Αργυρόπουλος
Σ. Μενάρδος