Ελληνική αρχική σελίδα » Κληροδοτήματα » Καυταντζόγλειο βραβείο » Ανακοινώσεις Καυταντζογλείου

Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος «Καυταντζόγλειο Βραβείο» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού εξέτασαν τις αρμόδιες εισηγήσεις και τις σχετικές βαθμολογήσεις των επιμέρους τριμελών επιτροπών βράβευσης, αποφάσισαν τα προκηρυχθέντα πέντε (5) βραβεία του Κληροδοτήματος «Καυταντζόγλειο Βραβείο» να απονεμηθούν στους εξής υποψηφίους: 

 1. ΜΑΝΟΛΗ ΒΑΡΒΟΥΝΗ, για το έργο: «Κοινωνικές, τελετουργικές και πολιτισμικές όψεις του σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού της Σάμου»
 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ, για το έργο: «Η γλώσσα των νέων από το πρίσμα της διεπιδραστικής κοινωνιογλωσσολογίας»
 3. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, για το έργο: «Novitas και aemulatio στον πρόλογο της Φυσικής Ιστορίας: H μεταγλώσσα του Πλίνιου του πρεσβύτερου»
 4. ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΟΣΜΑ, για το έργο: «Η στάση του Πλάτωνα απέναντι στην αθηναϊκή δημοκρατία»
 5. ΘΕΟΔΩΡΟ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ, για το έργο: «Ανδρικά Ολόγλυφα Πορτρέτα στην Αττική από την Εποχή του Σεπτίμιου Σεβήρου έως και του Μ. Κωνσταντίνου».

 

Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος «Καυταντζόγλειο Βραβείο» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού εξέτασαν τις αρμόδιες εισηγήσεις και τις σχετικές βαθμολογήσεις των επιμέρους τριμελών επιτροπών βράβευσης, αποφάσισαν τα προκηρυχθέντα πέντε (5) βραβεία του Κληροδοτήματος «Καυταντζόγλειο Βραβείο» να απονεμηθούν στους εξής υποψηφίους:

 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΒΑΛΑΣΣΑ για το έργο «Ένας αιώνας συνεταιριστικής παράδοσης και αγώνα. Η ιστορία, οι συνεταιριστικές αξίες και ο πολιτισμός της αγροτικής παραγωγής»
 2. ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ για το έργο «Οι πεσοί στην ελληνική αρχιτεκτονική και τα νέα ευρήματα στην Αθήνα»
 3. ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΣΙΑΜΠΟΚΑΛΟ για το έργο «Πλούταρχος και Ρητορική: η ρητορική στα Ηθικά του Πλούταρχου και η σχέση της με την ηθική, την πολιτική και την εκπαίδευση»
 4. ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΣΕΡΠΕ για το έργο «Ο παροιμιακός λόγος των Βαλκανικών λαών. Θεματικές-Χρήσεις-Ερμηνείες-Επικοινωνία. Συμβολή στο Πεδίο της Συγκριτικής Λαογραφίας»
 5. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ για το έργο «Λατινικά διακείμενα στα έργα του Κοσμά Πολίτη».

Τελετή Απονομής Καυταντζογλείου Βραβείου 2016, 2017 & 2018

H Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής

& Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

του Κληροδοτήματος «Καυταντζόγλειο Βραβείο»

σας προσκαλεί στην

Τελετή Απονομής του Καυταντζογλείου Βραβείου 2016 , 2017 και 2018

την Τετάρτη, 26η Ιουνίου 2019, ώρα 12:00

στην Aula της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου).

Πρόσκληση

Αποτελέσματα του Καυταντζογλείου Βραβείου για το έτος 2018

Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, αφού εξέτασαν τις εισηγήσεις αξιολόγησης, λόγω ισοβαθμίας, αποφάσισαν να βραβευθούν οι ακόλουθοι οκτώ υποψήφιοι (αντί πέντε υποψηφίων):

  1. Θεόδωρος Ανδριανάκης με το έργο «΄ματρὸς περὶ γούνασιν’: Οι τραγικές μορφές της Νιόβης και της Μήδειας στα εκφραστικά επιγράμματα 129-143 της Πλανούδειας Ανθολογίας»
  2. Αθανάσιος Γαλανάκης με το έργο «Yvan Goll- Ε. Χ. Γονατάς: Προς μια συγκριτική ποιητική»
  3. Αικατερίνη Γλαράκη με το έργο «Οι Ορεινοί Φυσικοί Σχηματισμοί στην ανατολική Κρήτη και η σχέση τους με τη Λατρεία κατά την Ανακτορική Εποχή».
  4. Αλέξανδρος Καπανιάρης με το έργο «Ψηφιακή λαογραφία και Εκπαίδευση. Εμπλουτισμένα μέσα και Καινοτόμες προσεγγίσεις στη Διδακτική του Λαϊκού Πολιτισμού»
  5. Αντρέας Κατσάρας με το έργο «Ακμή και Παρακμή της μελέτης του Στωικισμού. Ο Αριστοτέλης και η Στωική Λογική».
  6. Γεώργιος Σοφιανός με το έργο «Τα αρχιτεκτονικά σχέδια στο “The Palace of Minos”».
  7. Ευαγγελία Χαλδαιάκη με το έργο «Ο Κ.Α.Ψάχος και η συμβολή του στην καταγραφή και μελέτη ελληνικών δημοτικών τραγουδιών»
  8. Πολυχρονία Χριστοδουλίδου με το έργο «Αναδιπλασιασμός και Υπερ-διπλασιασμός στην Ελληνική»

Αποτελέσματα του Καυταντζογλείου Βραβείου για το έτος 2017

Αποτελέσματα του Καυταντζογλείου Βραβείου

για το έτος 2017

Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, αφού εξέτασαν τις εισηγήσεις αξιολόγησης, αποφάσισαν να βραβευθούν, σύμφωνα με τη βαθμολογία που έλαβαν, οι ακόλουθοι υποψήφιοι:

 1. Παναγιώτης Σταματόπουλος με το έργο «Οι Ιόβακχοι της Αττικής: Ερμηνευτικός Σχολιασμός».
 2. Βαΐτσα Γιαννούλη με το έργο «Νευροψυχολογική εκτίμηση για την απόδοση δικαιοπρακτικής ικανότητας σε ασθενείς με διάφορες μορφές άνοιας στην Ελλάδα».
 3. Δημήτριος Πάλλης με το έργο «Μία "Νεοβυζαντινή" Πρόταση Πολιτισμού; Κριτική Αποτίμηση της Αφομοίωσης του Αρεοπαγιτικού Αποφατισμού στην Πρώιμη Σκέψη του Χρήστου Γιανναρά».
 4. Κυριάκος Λουλακούδης με το έργο «Ληνός και οινοπαραγωγή στην αρχαιότητα, η περίπτωση του ληνού της Ραφήνας».
 5. Νικόλαος Εμμανουήλ Μανουσάκης με το έργο «Ο Προμηθεύς Δεσμώτης και η έξοδος των Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας: η συμβουλή της υφομετρίας στη συζήτηση για τη γνησιότητά τους».

Αποτελέσματα του Καυταντζογλείου Βραβείου για το έτος 2016

Αποτελέσματα του Καυταντζογλείου Βραβείου

για το έτος 2016

Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, αφού εξέτασαν τις εισηγήσεις αξιολόγησης, αποφάσισαν να βραβευθούν, σύμφωνα με τη βαθμολογία που έλαβαν, οι ακόλουθοι υποψήφιοι:

 1. Ηλίας Τζούφλας με το έργο «Μαυρολιθάρι Φωκίδας. Ιστορία – Λαογραφία».
 2. Χαράλαμπος Ταμπάκης με το έργο «Η θεωρία του χρόνου και της μνήμης από τον Αριστοτέλη στον Μπερξόν: Διάλογος στη βάση της χρονικής συνέχειας».
 3. Δήμητρα – Μαρία Λάλα με το έργο «Ιερά και Λατρείες στα Δωδεκάνησα: η Ρόδος και τα νησιά του ροδιακού κράτους (4ος - 1ος αι. π.Χ.)».
 4. Παναγιώτης Κωνσταντινίδης με το έργο «Ελληνιστική και ρωμαϊκή γλυπτική από τη Μήλο».
 5. Δέσποινα Μπισχινιώτη με το έργο «Σεξουαλικότητα, σχέσεις εξουσίας και σωματικές τους εν-γραφές σε πεζά λογοτεχνικά κείμενα της δεκαετίας του 1920».

 

Φωτογραφίες από την τελετή απονομής 2014 & 2015 (28-6-2016)

28/06/2016

Τελετή Απονομής Καυταντζογλείου Βραβείου 2014 & 2015

H Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής

& Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

του Κληροδοτήματος «Καυταντζόγλειο Βραβείο»

σας προσκαλεί στην

Τελετή Απονομής του Καυταντζογλείου Βραβείου 2014 και 2015

την Τρίτη, 28η Ιουνίου 2016, ώρα 11:30

στην Aula της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου).

Πρόσκληση

Αποτελέσματα του Καυταντζογλείου Βραβείου για το έτος 2015

Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, αφού εξέτασαν τις εισηγήσεις αξιολόγησης, αποφάσισαν να βραβευθούν, σύμφωνα με τη βαθμολογία που έλαβαν, οι ακόλουθοι υποψήφιοι:

 1. Κακαβελάκη Αντωνία με το έργο «Το υπόμνημα του Ιωάννη Φιλοπόνου στο Περί Ψυχής του Αριστοτέλη. Μετάφραση και σχολιασμός του προοιμίου του και το ζήτημα της πατρότητας του τρίτου βιβλίου».
 2. Λιοτσάκης Βασίλης με το έργο «Η αφηγηματική δομή του 8ου βιβλίου της Ιστορίας του Θουκυδίδη. Μία ενωτική προσέγγιση».
 3. Κουμανούδη Μαρίνα με το έργο «Οι Βενεδικτίνοι στην ελληνολατινική Ανατολή: Η περίπτωση της μονής του Αγίου Γεωργίου Μείζονος Βενετίας (11ος - 15ος αι.)».
 4. Ζινδριλή Πολυξένη με το έργο «Από τη συνείδηση στη συνειδητότητα. Η συμβολή του Henri Bergson».
 5.  

α) Ψάλτη Μάρα με το έργο «Η Ασκητική του Νίκου Καζαντζάκη και η  πρόσληψή της στη δεκαετία του ΄20. Από τις σελίδες της Αναγέννησης στην "Αισιοδοξία" του Κ. Γ. Καρυωτάκη».

β)  Σταματόπουλος Παναγιώτης με το έργο «Το σώμα ως μοτίβο μεταποιητικών συνδηλώσεων στον αρχαϊκό λυρισμό και τη ρωμαϊκή λυρική ποίηση (με αναφορές και στην αυγούστεια ρωμαϊκή ελεγεία).

γ)  Τόκος Στέφανος με το έργο «Ο ασιανισμός και ο αττικισμός από τις απαρχές έως την πρώιμη αυτοκρατορική περίοδο: προσωπογραφική και έμφυλη προσέγγιση».

δ)  Μπαλή Χαρίκλεια με το έργο «Το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά το διάστημα 1938-1945. Η περίπτωση της Νομικής Σχολής».

ε)  Πεχλιβανίδης Χρήστος με το έργο «Αριστοτέλης & Ernan McMullin. Ιχνηλατώντας τις Καταβολές του Σύγχρονου Επιστημονικού Ρεαλισμού».

Για το 5ο βραβείο υπήρξε ισοβαθμία πέντε υποψηφίων, οπότε βραβεύονται και οι πέντε ισοβαθμήσαντες, το δε χρηματικό ποσό του βραβείου μοιράζεται ισόποσα ανάμεσά τους.

Αποτελέσματα του Καυταντζογλείου Βραβείου για το έτος 2014

Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Καυταντζογλείου Βραβείου, αφού εξέτασαν τις εισηγήσεις αξιολόγησης των έργων που είχαν κατατεθεί, αποφάσισαν να βραβευθούν, σύμφωνα με τη βαθμολογία που έλαβαν, οι ακόλουθοι υποψήφιοι:

 •  Τζωρτζοπούλου Κυριακούλα με το έργο «Ευεργέτες στην Αθήνα του 1ου αι. π.Χ. - 1ου αι. μ.Χ.».
 • Ευκλείδου Καλλιόπη με το έργο «Τοπίο και Κοινωνικές Ταυτότηες στη Μυκηναϊκή Αργολίδα. Προσεγγίζοντας την Οργάνωση του Χώρου με τη Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών».
 • Ντέλιου Ασημίνα με το έργο «Παραδοσιακές Ελληνικές Φορεσιές. Βόρεια Εύβοια».
 • Ζαμπάκη Θεοδώρα με το έργο «Η εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε Άραβες ιστορικούς της πρώιμης και μέσης περιόδου».
 • Καπανιάρης Αλέξανδρος και Τσούκας Νικόλαος με το έργο «Οι Μάηδες της Μακρινίτσας».

Τελετή απονομής Καυταντζογλείου Βραβείου (2007, 2010, 2013)

H Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής

& Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

του Κληροδοτήματος «Καυταντζόγλειο βραβείο»

σας προσκαλεί στην

Τελετή Απονομής του Καυταντζογλείου Βραβείου 2007, 2010 και 2013

την Πέμπτη, 25η Ιουνίου 2015, ώρα 12:30

στην Aula της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου).

  Πρόσκληση

 

Φωτογραφίες από την τελετή απονομής 2007, 2010, και 2013 (25.6.2015)

 

Αποτελέσματα του Καυταντζογλείου Βραβείου (2013)

Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Καυταντζογλείου Βραβείου, αφού εξέτασαν τις εισηγήσεις αξιολόγησης των έργων που είχαν κατατεθεί, αποφάσισαν να βραβευθούν, σύμφωνα με τη βαθμολογία που έλαβαν, οι ακόλουθοι υποψήφιοι:

 • Καμίνη Δούκισσα με το έργο «Η συμβολή του νόμου της επικλήρου στο κωμικό αποτέλεσμα του Phormio».
 • Μοστράτος Γεώργιος  με το έργο «Οι αετωματικές συνθέσεις των Πελοποννησιακών ναών του 4ου αιώνα π.χ.».
 • Μπακογιάννης Αλέξανδρος με το έργο «Στάσεις απέναντι σε ζητήματα γραπτής απεικόνισης της ελληνικής γλώσσας: Μελέτη ερωτηματολογίων σε φοιτητές Φιλοσοφικής και άλλων Σχολών».
 • Τάσης Θεοφάνης με το έργο «Πολιτικές του Βίου: Η ειρωνεία».

 

 Για το 5ο βραβείο υπήρξε ισοβαθμία πέντε υποψηφίων, οπότε βραβεύονται και οι πέντε ισοβαθμήσαντες, το δε χρηματικό ποσό του βραβείου μοιράζεται ισόποσα ανάμεσά τους:

α)  Κακαβελάκη Αντωνία με το έργο «Η έννοια του πνεύματος στην αρχαία και βυζαντινή περίοδο».

β)  Καρδακάρη Δήμητρα-Χρυσούλα με το έργο «Η Άνοδος της Ελληνόκτητης εμπορικής ναυτιλίας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μαύρη Θάλασσα τον 18ο αιώνα και η δράση Ελλήνων καταδρομέων με ρώσικη σημαία. Η περίπτωση του Ιωάννη Βαρβάκη».

γ)  Κονδύλης Θάνος  με το έργο «Το Ναύπλιο και η Βενετία (1388-1540)».

δ)  Κονσολάκη Ελένη με το έργο «Ο ρόλος του χολινεργικού συστήματος στους μηχανισμούς πλαστικότητας και γήρανση του εγκεφάλου».

ε)  Παπαγεωργίου Aγγελική με το έργο «Το χρονικό του ιερέα της Διόκλειας».

 

Αποτελέσματα του Καυταντζογλείου Βραβείου (2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 και 2010)

Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Καυταντζογλείου Βραβείου, αφού εξέτασαν τις εισηγήσεις αξιολόγησης των έργων που είχαν κατατεθεί, αποφάσισαν να βραβευθούν οι ακόλουθοι υποψήφιοι:

 • Τάσης Θεοφάνης, για το έτος 2007, με το έργο «Καστοριάδης: Μια φιλοσοφία της αυτονομίας».
 • Καναβού Νικολέττα, για το έτος 2010, με το έργο «Πάρ΄τον στο γάμο σου: Φιλόγελως 72».

Αποτελέσματα του Καυταντζογλείου Βραβείου (2012)

Μετά την αξιολόγηση των επιστημονικών έργων από τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Καυταντζογλείου Βραβείου, με ιδιαίτερη χαρά, σας ανακοινώνουμε τους επιτυχόντες:

 • Χρήστος Μακρυπούλιας
 • Μαίρη Μπαϊρακτάρη
 • Aικατερίνη Τσιούσια
 • Μάρκος Κατσιάνης
 • Μαρία-Άννα Τηλιοπούλου

Τελετή Απονομής του Καυταντζογλείου Βραβείου 2012

Η Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σας προσκαλεί στην Τελετή Απονομής του Καυταντζογλείου Βραβείου 2012, τη Δευτέρα 1η Ιουλίου 2013, ώρα 12.00πμ, στην AULA της Φιλοσοφικής Σχολής - Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Η Πρόσκληση                                                                                                    

 

Φωτογραφίες απο την τελετή απονομής (2012)

 

Ο κ. Κατσιάνης παραλαμβάνει το βραβείο του απο την Πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας

Η κα. Τηλιοπούλου παραλαμβάνει το βραβείο της απο την Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής

Αναμνηστική φωτογραφία των επιτυχόντων μαζί με την Κοσμήτορα και τις Προέδρους των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας