Ελληνική αρχική σελίδα » Επικοινωνία

Κοσμήτωρ:

Καθηγήτρια Ελένη Καραμαλέγκου

210-727-7979

e-mail: deanphil@uoa.gr

Γραμματεία Κοσμητείας:

Γραμματέας: Σταματίνα Σπυράκη : 210-727-7541

-Αγγελοπούλου Αγγελική : 210-727-7847

-Λομποτέση Ιουλία : 210-727-7322

-Σιώκου Ηρώ : 210-727-7639

fax: 210-727-7404

 ταχ. Δ/νση: Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής, 3ος όροφος (γρ. 301), κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, τ.κ. 15784