Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

06.06.2017

3η Ημερίδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 (9.00-18.30), Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου).

H 3η Ημερίδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων

του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας θα πραγματοποιηθεί

το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 (9.00-18.30),

στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου).

Πρόγραμμα

Αφίσα