Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

12.03.2020

Αναβολή του Συμποσίου: «Διεπιστημονική Προσέγγιση στην Ειδική Αγωγή και την Εκπαίδευση: Σύνδεση Θεωρίας και Πράξης»

Παρακαλούμε δείτε εδώ την αναβολή Συμποσίου:

«Διεπιστημονική Προσέγγιση στην Ειδική Αγωγή και την Εκπαίδευση: Σύνδεση Θεωρίας και Πράξης»