Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

24.05.2019

Δ΄ Διαγωνισμός Βουλγαρικών Σπουδών και Έκθεση «Εν αρχή ήν το γράμμα – Η Βουλγαρία και τα σλαβικά αλφάβητα»

28/5-14/6/2019, Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής

Η ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Σας προσκαλούν στα εγκαίνια της έκθεσης

Ε Ν Α Ρ Χ Η Η Ν Τ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α –

Η Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Ι Α Κ Α Ι Τ Α Σ Λ Α Β Ι Κ Α Α Λ Φ Α Β Η Τ Α

την Τρίτη, 28 Μαΐου 2019 και ώρα 2:30 μ.μ.

στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής,

απέναντι από το Κτίριο Φιλοσοφικής, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Η έκθεση εκπονήθηκε από το Κέντρο Κυριλλο-Μεθοδιανών Ερευνών της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών και θα διαρκέσει έως τις 14 Ιουνίου 2019.

Πρόσκληση