Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

20.07.2020

Διεθνές Συνέδριο Κοινωνικών Επιστημών στο Τμήμα Φιλολογίας

20-22 Ιουλίου 2020

Το 15th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences του Common Ground (https://thesocialsciences.com/2020-conference), το οποίο επρόκειτο να λάβει χώρα στη Φιλοσοφική Σχολή, σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με συμμετοχή και του Πανεπιστημίου Πατρών, του Εθνικού και Ιστορικού Μουσείου, του Jagiellonian University of Krakow, Poland και του Λαογραφικού Μουσείου και Αρχείου του Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ, ξεκινά τις εργασίες του στις 20.07.2020, διαδικτυακά πλέον, αλλά με πλούσιο επιστημονικό πρόγραμμα. Το Συνέδριο έχει ως ειδική εστίαση την πολιτιστική κληρονομιά: “Reflecting on Community Building: Ways of Creating and Transmitting Heritage” (https://thesocialsciences.com/2020-conference/special-focus). 

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση των πάνελ που είναι αφιερωμένα στην πολιτιστική κληρονομιά, με ελεύθερη πρόσβαση, αρκεί να συμπληρώσετε την κατάλληλη φόρμα (https://thesocialsciences.com/2020-conference/program), ώστε να λάβετε τον σύνδεσμο πρόσβασης μέσω Zoom. Tα 5 πάνελ αφορούν τα εξής θέματα: difficult heritage, heritage ineducation, heritage in public life, archival heritage, και Greek diaspora heritage. 

Δείτε τα δύο συνημμένα αρχεία, τα οποία ενημερώνουν για το περιεχόμενο του Συνεδρίου και για τα στοιχεία πρόσβασης στη συζήτηση των πάνελ (φόρμα προς συμπλήρωση και συνδέσμους στο zoom). Μπορείτε να τα κοινοποιήσετε σε ενδιαφερόμενους κατά την κρίση σας.