Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

29.05.2017

Διεπιστημονική ημερίδα "Τεχνικές της Άδουσας Φωνής"

7 & 8 Ιουνίου 2017 Studio Τμήματος Μουσικών Σπουδών (310)

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής διοργανώνει

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

με τίτλο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΔΟΥΣΑΣ ΦΩΝΗΣ:  ακουστικές και φωνιατρικές προσεγγίσεις

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6/17 και ΠΕΜΠΤΗ 8/6/2017

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες:

www.labmat.music.uoa.gr

 

Στο πλαίσιο αυτής της διημερίδας θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν την εξάσκηση και σωστή τοποθέτηση της φωνής στο τραγούδι από την αρχαιότητα έως και την σύγχρονη εποχή μέσω της μελέτης της ανατομοφυσιολογίας της φωνητικής συσκευής  και  της διερεύνησης / διεύρυνσης  των τεχνικών βάσει των ακουστικών τους παραμέτρων.

Πρόγραμμα