Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

23.05.2018

Διημερίδα: Από το τυπογραφείο στα έδρανα και… Το βιβλίο στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

30 & 31/5/2018 Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών (Σόλωνος 57)

Η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,
Η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ


Από το τυπογραφείο στα έδρανα και…
Το βιβλίο στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

Τετάρτη 30 – Πέμπτη 31 Μαΐου 2018
Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών
Σόλωνος 57, Αθήνα

Η ανάπτυξη της εκδοτικής παραγωγής στον χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών κατά τη Μεταπολίτευση συνοδεύτηκε, ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του ’80, από την ανάπτυξη και αναδιοργάνωση των αντίστοιχων κλάδων στα Πανεπιστήμια. Στη διημερίδα που διοργανώνεται από κοινού από τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και τη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ και τον Σύλλογο Εκδοτών Βιβλίου Αθηνών, πανεπιστημιακοί καθηγητές, διευθυντές σειρών, εκδότες και υπεύθυνοι βιβλιοθηκών θα εξετάσουν και θα συζητήσουν τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της εκδοτικής παραγωγής και των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.
Βασικοί άξονες της διημερίδας είναι:
α) Η αλληλεπίδραση μεταξύ εκδοτικών προγραμμάτων και της ανάπτυξης Πανεπιστημιακών Τμημάτων, σε συνάρτηση και με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την διάθεση εγχειριδίων στην ανώτατη εκπαίδευση. Θα αποτιμήσουμε έτσι σημαντικές όψεις της εκδοτικής παραγωγής στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες και θα εξετάσουμε αν και πώς τα κριτήρια επιλογής και έκδοσης βιβλίων, σειρών, περιοδικών επηρέασαν τον επιστημονικό λόγο.
β) Τα επιστημονικά περιοδικά με ιδιαίτερους μεθοδολογικούς και ερευνητικούς προσανατολισμούς που έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους στον χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών. Τα τελευταία χρόνια εκδόθηκαν περιοδικά που επηρεάστηκαν τόσο από τα σχετικά ρεύματα σκέψης όσο και από τη ραγδαία εξελισσόμενη τεχνολογία. Στη διημερίδα θα επιχειρηθεί η σκιαγράφηση της πορείας των περιοδικών αυτών και η ανάδειξη των προκλήσεων που αυτά αντιμετωπίζουν σήμερα.
γ) Η ανάπτυξη των βιβλιοθηκών και η αλλαγή του ρόλου και των λειτουργιών των βιβλιοπωλείων τις τελευταίες δεκαετίες. Επίσης, η πρόσβαση του αναγνώστη-φοιτητή/ερευνητή στον επιστημονικό λόγο και η σημασία του μορφότυπου (έντυπο/ψηφιακό βιβλίο) για την πρόσληψη της γνώσης.
Η κριτική αποτίμηση και η προβολή της εκδοτικής δραστηριότητας θα απασχολήσουν το διήμερο, ενώ με βάση τη δυναμική που παρουσίασαν τα τελευταία χρόνια τα προγράμματα σπουδών σε σχέση με την εκδοτική παραγωγή θα επιχειρηθεί η χαρτογράφηση της αυριανής ατζέντας στη δημιουργική αυτή σχέση ανάμεσα στο βιβλίο και την πανεπιστημιακή διδασκαλία.

Πρόγραμμα

Αφίσα