Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

23.06.2017

Επίσκεψη στο αρχαιολογικό πάρκο της Πανεπιστημιούπολης

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017, ώρα 10:00 π.μ.

Παρακαλούμε δείτε την πρόσκληση