Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

02.10.2017

Σάββατο 7 Οκτωβρίου: το Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης ανοικτό στο κοινό

Το Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης σας προσκαλεί να το επισκεφθείτε το

Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017,

από τις 11.00΄ έως τις 15.00΄

στο πλαίσιο της δράσης

"Τα Πανεπιστημιακά Μουσεία ανοικτά στο κονό".