Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

31.05.2019

Συμπόσιο Glo-cal perspectives in translating and interpreting migration

6 Ιουνίου 2019, κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών (Αμφιθέατρο Ά. Αργυριάδης)

Στις 6-6-2019, η ειδίκευση"Μεταφραστικές Σπουδές και Διερμηνεία" του ΠΜΣ Αγγλική Γλώσσα, Γλωσσολογία και Μετάφραση του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, διοργανώνει το Συμπόσιο 

Glo-cal perspectives in translating and interpreting migration 

με θέμα  την ιατρική διερμηνεία και την εγγραφή της μετανάστευσης στο μεταφρασμένο λόγο.

Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αμφιθέατρο Άλκης Αργυριάδης, 8.45 π.μ. (Πανεπιστημίου 30)

Πρόγραμμα