Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

22.02.2021

‘Translation, Education and Pragmatics’ (TEP) Postgraduate Symposium

25 Φεβρουαρίου 2021

Στις 25 Φεβρουαρίου 2021, το ΠΜΣ ‘Αγγλική Γλώσσα, Γλωσσολογία και Μετάφραση’, ειδίκευση ‘Μεταφραστικές Σπουδές και Διερμηνεία’ (Τμήμα Αγγλικής Γ & Φ), και το ΔΠΜΣ ‘Μετάφραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική’ προγραμματίζουν διαδικτυακό μεταπτυχιακό συμπόσιο με τίτλο “Translation, Education and Pragmatics (ΤΕP)”, ως μέλη μιας 4μελους ομάδας πανεπιστημίων (2 ιταλικών και δύο ελληνικών) που θεραπεύουν τη μετάφραση. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (από το TΑΓΦ) θα μιλήσουν  το πρωί και το απόγευμα θα ακολουθήσουν οι Διδακτορικοί (από τα άλλα πανεπιστήμια).

Το συμπόσιο οργανώθηκε μετά από σειρά κοινών μεταπτυχιακών μαθημάτων/διαλέξεων που έγιναν με κάποια από τα πανεπιστήμια αυτά, κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021.

Tα έγγραφα του συμποσίου βρίσκονται στην ιστοσελίδα του, https://conferences.uoa.gr/event/24/