Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

01.10.2018

Ανακοίνωση Κοσμητείας για Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Παιδείας

Παρακαλούμε δείτε εδώ την ανακοίνωση της Κοσμητείας σχετικά με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας για την κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας

Από την Κοσμητεία