Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

16.03.2021

Ανακοίνωση Κοσμητείας για την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Η εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) στα δημόσια Πανεπιστήμια με τρόπο άμεσο, λίγες μόλις ημέρες μετά την ψήφιση του ν. 4777/2021, μάλιστα δε ως προϋπόθεση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακ. έτος 2021-2022 και εφεξής, προβληματίζει ιδιαίτερα τα μέλη της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

           Οι λόγοι είναι πολλοί: Δεν έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος και ενημέρωση για τις στοχεύσεις και, κυρίως, τις συνέπειες του μέτρου για τη λειτουργία των ελληνικών Α.Ε.Ι, ενώ τα ποσοτικά δεδομένα φτάνουν στα χέρια των Προέδρων των Τμημάτων δύο μόλις εβδομάδες πριν από την καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αναγκαίων στοιχείων (19.3.2021). Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι οι εξελίξεις αυτές συμβαίνουν στις έκτακτες συνθήκες πανδημίας, όταν τα Λύκεια στο Νομό Αττικής, όπου ζει ο μισός ελληνικός πληθυσμός, καθώς και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, είναι κλειστά από τις 7 Νοεμβρίου 2020,  όταν όλοι οι μαθητές-υποψήφιοι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα με την ψυχολογική τους κατάσταση, την κατ’ ανάγκην ελλιπή εκπαιδευτική διαδικασία και επομένως την ανεπαρκή προετοιμασία τους για τις εξετάσεις.

           Περαιτέρω προβληματισμό προκαλεί επίσης η επιβολή από το Υπουργείο Παιδείας πρόσθετων κριτηρίων για την εισαγωγή νέων φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με σοβαρότατες συνέπειες για το μέλλον του δημοσίου Πανεπιστημίου, ιδίως τη στιγμή που πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών τα οποία προσφέρονται από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια (Κολλέγια) εγγράφουν απλώς τους φοιτητές τους χωρίς περιορισμούς, με μοναδικό κριτήριο την καταβολή υψηλών διδάκτρων, αλλά και με εξασφαλισμένα από το Κράτος επαγγελματικά δικαιώματα ανάλογα με εκείνα των αποφοίτων των δημοσίων Πανεπιστημίων.

           Τα πανεπιστημιακά Τμήματα του 1ου επιστημονικού πεδίου θα πρέπει, επιπλέον, να συνυπολογίσουν το γεγονός ότι καλούνται να προσδιορίσουν τον Συντελεστή Βαρύτητας που θα διαμορφώσει την Ε.Β.Ε. στα Τμήματά τους λαμβάνοντας υπόψη τους δύο ακόμη αστάθμητους παράγοντες: α) ότι το Υπουργείο όρισε συντελεστές βαρύτητας σε δύο εκ των τεσσάρων πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων (Αρχαία Ελληνικά: 1,3 και Ιστορία 0,7) και β) ότι από το επόμενο έτος το έως τώρα εξεταζόμενο μάθημα της Κοινωνιολογίας θα αντικατασταθεί από το μάθημα των Λατινικών.

        Για όλους αυτούς τους σοβαρούς λόγους η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ θεωρεί αναγκαία την αναβολή κατά τουλάχιστον ένα έτος της εφαρμογής της Ε.Β.Ε., αναβολή που θα επιτρέψει: την εξομάλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, την έγκαιρη προετοιμασία των Πανεπιστημίων και τη διεξαγωγή διαλόγου της ακαδημαϊκής κοινότητας με το Υπουργείο Παιδείας, ζητούμενο απολύτως απαραίτητο για τη μεταρρύθμιση που επιχειρείται.