Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

20.12.2018

Ανακοίνωση Κοσμητείας για το ζήτημα συμμετοχής αποφοίτων της Φιλοσοφικής Σχολής σε θέσεις διοικητικών ΑΣΕΠ

Παρακαλούμε δείτε εδώ την ανακοίνωση της Κοσμητείας για το ζήτημα συμμετοχής αποφοίτων της Φιλοσοφικής Σχολής σε θέσεις διοικητικών διαγωνισμών ΑΣΕΠ.