Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

19.11.2018

Ανακοίνωση: Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Υποβολή υποψηφιοτήτων έως 30 Νοεμβρίου 2018

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του (ΦΕΚ 561, τ. Β΄/21-2-2018),

προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, έως την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018.