Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.07.2020

Ανακοίνωση της Κοσμητείας για τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ

Ανακοίνωση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ

για τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ

  Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψιν τον συντελεσμένο πλέον αποκλεισμό των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ από τις εκλογές των Οργάνων Διοίκησης των ΑΕΙ, σύμφωνα με τον ν. 4692/2020, θεωρεί ότι υποβαθμίζεται συνολικά ο ακαδημαϊκός τους ρόλος, γεγονός που δεν προοιωνίζεται, γενικότερα, αισιόδοξες εξελίξεις για τον κλάδο.

 Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής στηρίζει την παρουσία των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Σχολή, παρουσία σημαντικά εμπλουτισμένη από το 2017 ως σήμερα, καθώς συμβάλλει ενεργά στη συνολική προσπάθεια που καταβάλλεται από το ΕΚΠΑ για την ενδυνάμωση των ακαδημαϊκών σπουδών κατά την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε.

Ο Κοσμήτωρ

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων

Ανακοίνωση