Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

19.07.2018

Απασχόληση με αμοιβή ειδικών επιμελητών για την έκδοση τόμων της σειράς του κληροδοτήματος Σ. Σαριπόλου

Παρακαλούμε δείτε εδώ απόφαση της διαχειριστικής επιτροπής του κληροδοτήματος Σ. Σαριπόλου σχετική με την απασχόληση με αμοιβή ειδικών επιμελητών για την έκδοση τόμων της σειράς του κληροδοτήματος.