Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

02.04.2021

Απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Επισυνάπτεται απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τον καθορισμό του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.