Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

17.08.2017

Απώλεια Ολυμπίας Ψυχοπαίδη-Φράγκου

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής με βαθιά λύπη πληροφορήθηκε την αιφνίδια απώλεια της Ολυμπίας Ψυχοπαίδη-Φράγκου, εκλεκτής συναδέλφου, Καθηγήτριας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Η Ολυμπία Ψυχοπαίδη-Φράγκου με σημαντικές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό διακρίθηκε ως ερευνήτρια και διδάσκουσα. Με την βαθιά καλλιέργειά της και την ευγένειά της κατέκτησε τους συναδέλφους και τους φοιτητές της. Άφησε σημαντικό επιστημονικό έργο και έβαλε τη σφραγίδα της στη δημιουργία και την οργάνωση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής.