Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

29.05.2013

Απωλεσθέντα αντικείμενα

Ανακοίνωση

 

Σας παρακαλούμε θερμά όταν βρίσκετε αντικείμενα που έχουν χαθεί (κλειδιά, πορτοφόλια, κινητά τηλέφωνα κ.λπ.) να τα παραδίδετε στο γραφείο της επιστασίας (4ος όροφος, γραφείο 424).