Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

23.03.2018

Ψήφισμα Κοσμητείας για ενιαίους κλάδους Θεατρικής Αγωγής και Μουσικής

Παρακαλούμε δείτε εδώ το ψήφισμα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής

που αφορά στη σύσταση με το νόμο «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις»

του ενιαίου κλάδου ΠΕ 91 Θεατρικής Αγωγής και του ενιαίου κλάδου ΠΕ 79 Μουσικής