Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

12.05.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4ης Προκήρυξης Εμβληματικής Δράσης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ανακοινώθηκε η 4η Προκήρυξη της Εμβληματικής Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19».

Δείτε το Δελτίο Τύπου.