Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.04.2012

Δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση

                                                                          

  Αθήνα, 4/4/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Γνωστοποιείται ότι, στη Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου που βρίσκεται η έδρα της  Κοσμητείας, στο γραφείο 301 του 3ου ορόφου στις 6/4/2012, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 13:00, θα πραγματοποιηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση ενώπιον της κατά νόμον επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226Α/27-10-2011) και των υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ οικ.23243/23-11-2011, εγγράφων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να συσταθούν Επιτροπές για τα εξής θέματα:

1. Διεξαγωγή δημόσιου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 4ου ορόφου και του χώρου παρασκευαστηρίου του εντευκτηρίου του 2ου ορόφου της Φιλοσοφικής Σχολής.

 

Η Κοσμήτωρ

 

Αμαλία Μόζερ