Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.02.2021

Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Γνωστοποιείται απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου, της συνεδρίας της 29-1-2021, που αφορά στη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (απόφαση με αρ. 3735/Ζ1/18-1-2021), προς ενημέρωση.