Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

05.10.2011

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου

Η ανακοίνωση αυτή απλώς συνδυάζει και επαναδιατυπώνει τις δύο προηγούμενες ανακοινώσεις, επειδή ορισμένοι από τους αναγνώστες της ιστοσελίδας φαίνεται να θεωρούν ότι δεν είναι σαφές τι ακριβώς έχει αποφασιστεί σχετικά με την εξεταστική περίοδο.

Η Κοσμητεία (η οποία αποτελείται από τους Προέδρους των Τμημάτων, τον Κοσμήτορα και εκπροσώπους των φοιτητών) στη συνεδρίαση της 30ης Σεπτεμβρίου 2011 αποφάσισε, δεδομένης της διακοπής της κατάληψης με απόφαση της Συνέλευσης του Συλλόγου των Φοιτητών την 29η Σεπτεμβρίου, να διεξαγάγει πλήρως την εξεταστική του Σεπτεμβρίου και το χειμερινό εξάμηνο. Αποφάσισε επίσης ότι οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση εξετάσεων συνεπάγεται την απώλεια της εξεταστικής περιόδου.

Η συνέλευση των φοιτητών της 4ης Οκτωβρίου αποφάσισε την κατάληψη της Σχολής μέχρι την Τετάρτη 12/10/2011.

Επομένως η εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου ματαιώνεται.