Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

25.08.2020

Εξεταστική Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2019-2020

Επισυνάπτονται η Υπουργική Απόφαση για τη ῾Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020᾽ και η ΚΥΑ για τα ῾Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατά την περίοδο της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020᾽, καθώς και η Απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (συνεδρία της 4ης-8-2020) για τη ῾Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20᾽.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι εξετάσεις της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τις διευκρινίσεις και οδηγίες που έχουν ήδη αναλυτικά καταγραφεί εδώ, με την επιπρόσθετη ῾υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, τόσο για τους φοιτητές, όσο και το διδακτικό και λοιπό προσωπικό, καθ ́ όλη τη διάρκεια της εξέτασης και για όλες τις μορφές των διά ζώσης εξετάσεων (γραπτών και προφορικών)᾽. Υπενθυμίζεται ότι ῾η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική και στους ανοικτούς και κλειστούς κοινόχρηστους χώρους της Σχολής᾽

Συμπληρωματικά, μπορείτε να ανατρέξετε και στη νεότερη σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑ.