Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

22.03.2021

ΚΥΑ για έκτακτα μέτρα έως 29.3.2021

Επισυνάπτεται η με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/19.3.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00." (Β΄1076), όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.