Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

29.03.2021

KYA για έκτακτα μέτρα έως 5.4.2021

Επισυνάπτεται η με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/26.3.2021  Κοινή Υπουργική Απόφαση  "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00" , όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 1194).