Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

28.02.2021

ΚΥΑ για έκτακτα μέτρα έως 8.3.2021

Επισυνάπτεται η με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639/26.2.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Mαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 793).

Επισημαίνεται ότι τα έκτακτα μέτρα για τη λειτουργία των Α.Ε.Ι. παραμένουν ως έχουν.