Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

22.03.2021

KYA για τη διαδικασία διανομής διδακτικών συγγραμμάτων κατά το εαρινό εξάμηνο 2020-2021

Επισυνάπτεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα "Καθορισμός της διαδικασίας διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και λοιπά θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021" (Β΄ 1068), όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.