Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

05.06.2020

Οδηγίες για τις δια ζώσης εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 2020 στην Φιλοσοφική Σχολή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες να συμβουλευθούν τις παρακάτω οδηγίες/επισημάνσεις για τη συμμετοχή τους στα μαθήματα που θα εξεταστούν με φυσική παρουσία στα αμφιθέατρα της Φιλοσοφικής Σχολής κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του 2020:

  • Κατά την προσέλευσή τους στη Σχολή, οι φοιτητές προτρέπονται να κατευθύνονται απευθείας στα αμφιθέατρα όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εξέταση του μαθήματος στο οποίο εξετάζονται.
  • Στις εισόδους των αμφιθεάτρων, αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους της Σχολής, έχουν τοποθετηθεί μηχανισμοί με αντισηπτικό υγρό.
  • Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, η χρήση των ανελκυστήρων γίνεται μόνο από ευάλωτες ομάδες και ΑμΕΑ και έως 40% πλήρωσης. Επομένως, σε κάθε ανελκυστήρα της Σχολής μπορούν να επιβαίνουν έως 3 άτομα, με υποχρεωτική χρήση μάσκας.
  • Οι θέσεις που θα χρησιμοποιηθούν στα αμφιθέατρα είναι προκαθορισμένες, βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας. Οι εν λόγω θέσεις έχουν ήδη κατεβασμένο το έδρανο γραφής και επ’ αυτών έχουν επίσης τοποθετηθεί αυτοκόλλητα, τόσο στην πλάτη του καθίσματος όσο και στο έδρανο, τα οποία φέρουν την σημείωση: ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΚΠΑ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020.
  • Οι υπόλοιπες θέσεις θα παραμένουν με ανεβασμένα το έδρανο γραφής και το κάθισμα και οι εξεταζόμενοι παρακαλούνται να μην τις χρησιμοποιούν.
  • Η χρήση κλιματισμού δεν επιτρέπεται, καθώς όλες οι κλιματιστικές μονάδες της ΦΛΣ είναι κλειστού τύπου· τα παράθυρα όλων των αμφιθεάτρων, όμως, θα είναι ανοικτά καθ’ όλο το 24ωρο.
  • Φέρεται σε γνώση των προσερχόμενων στη Σχολή φοιτητών, προκειμένου να μεριμνήσουν οι ίδιοι σχετικά, ότι με απόφαση της Ελληνικής Πολιτείας τα κυλικεία των Πανεπιστημίων εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά.
  • Επειδή τα αμφιθέατρα θα απολυμαίνονται μετά το πέρας κάθε εξέτασης, οι εξεταζόμενοι παρακαλούνται αποχωρώντας να μην αφήνουν προσωπικά τους αντικείμενα στις αίθουσες, ώστε να είναι εφικτή η απολύμανση των χώρων για την επόμενη εξέταση.
  • Μετά το πέρας κάθε εξέτασης, οι εξεταζόμενοι παρακαλούνται να αποχωρούν πάραυτα από το κτήριο της Σχολής.