Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

16.03.2021

Παράταση ισχύος των έκτακτων μέτρων έως 22.3.2021

Επισυνάπτεται η με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/13.3.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00" (Β' 996), όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.