Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

02.11.2012

Πρόγραμμα ακαδ. έτους 2012-2013

Διδασκαλίας και εξετάσεων

Μετά από απόφαση του συμβουλίου της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, το πρόγραμμα του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 διαμορφώνεται ως εξής:

Χειμερινό εξάμηνο:

Περίοδος Διδασκαλίας : 15/10/2012-25/1/2013

Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου: 28/1/2013- 22/2/2013

Εαρινό εξάμηνο:

Περίοδος Διδασκαλίας : 25/2/2013-07/6/2013

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου: 10/6/2013-5/7/2013

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου: 2/9/2013-27/9/2013

Λεπτομερέστερο πρόγραμμα υπάρχει εδώ.