Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

10.07.2018

Προκήρυξη ΠΜΣ "Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση/ Greek and World Theatre: Drama, Performance, Education"

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει εισαγωγικές εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο: «Ελληνικό και Παγκόσμιο  Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση/ Greek and World Theatre: Drama, Performance, Education» με δύο ειδικεύσεις: α. Δραματουργία και παράσταση, και β. Διδακτική του θεάτρου.

 Ερευνητικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Ελληνικό και Παγκόσμιο  Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση / Greek and World Theatre: Drama, Performance, Education» είναι τόσο η εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές της θεατρολογίας όσο και η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων θεατρολόγων στην ιστορία και θεωρία του θεάτρου, και στις σύγχρονες εξελίξεις της σκηνικής πράξης και της  διδακτικής του θεάτρου στην εκπαίδευση. Αυτό́ επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ειδικών εργαστηρίων και Μεταπτυχιακών Εργασιών Ειδίκευσης.

 Οι Μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος μετά από σπουδές τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων ενώ δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά την απόκτησή του, να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

 Οι υποχρεώσεις των φοιτητών συνίστανται στην παρακολούθηση ειδικευμένων μαθημάτων και σεμιναρίων και στην εκπόνηση εργασιών. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, σεμιναριακά μαθήματα ή μαθήματα επιλογής και εργασίες με ελεύθερο θέμα. Ανάμεσα στις υποχρεώσεις των φοιτητών είναι και η συμμετοχή στις δραστηριότητες που προβλέπονται από το Π.Μ.Σ., καθώς και στις λοιπές επιστημονικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00-14.00).

Τηλ. Επικ.: 2107277950 – 2107277303

E-mail: thbena[at]uoa[dot]gr

 Αίτηση

Προκήρυξη