Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

18.06.2018

Προκήρυξη ΠΜΣ «ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Το  Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είκοσι (20) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το σύμφωνα με τον Ν. 4485/17 επανιδρυθέν ΠΜΣ με τίτλο «Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία - Εφαρμογές» (ΦΕΚ 1748/17.05.2018).

Το ΠΜΣ «Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία - Εφαρμογές» οδηγεί στην απονομή Δίπλωματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις εξής ειδικεύσεις:

1. Γερμανική Λογοτεχνία - Ελληνογερμανικές σχέσεις στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες

2. Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής.

Όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ διεξάγονται στη γερμανική γλώσσα. Η φοίτηση στο πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο ετών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η εκπόνηση εργασιών είναι υποχρεωτική.

Για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ δεν απαιτείται καταβολή διδάκτρων. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ του Τμήματος:  http://postgrad.gs.uoa.gr .