Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

13.12.2018

Προκήρυξη υποτροφιών από Εργαστήριο Κυπριακών Μελετών για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής με κυπρολογικό ενδιαφέρον

Προκήρυξη υποτροφιών από Εργαστήριο Κυπριακών Μελετών

για την εκπόνηση  διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής με κυπρολογικό ενδιαφέρον.

 

Λήξη προθεσμίας για την κατάθεση των αιτήσεων : 21η Δεκεμβρίου 2018.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας σε ηλεκτρονική μορφή (στην ηλεκτρονική διεύθυνση της κ. Καλλινίκου: mkallinikou[at]phil.uoa[dot]gr και να συνοδεύονται από βιογραφικό, τίτλο και σύντομη περίληψη του θέματος, καθώς και τα ονόματα της τριμελούς επιτροπής.