Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

23.04.2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποτροφίες συγγραφής μεταπτυχιακής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής

Παρακαλούμε δείτε εδώ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποτροφίες του Εργαστηρίου Κυπριακών Μελετών με σκοπό τη συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής κυπρολογικού ενδιαφέροντος.