Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

12.02.2020

Ρητορικός όμιλος Φιλοσοφικής Σχολής

Η Ρητορική, ως τέχνη του «καλώς λέγειν», δηλ. του λόγου που χαρακτηρίζεται από αρτιότητα, αισθητική, ηθική αξία και πρακτική αποτελεσματικότητα, αποτελεί το αντικείμενο μελέτης και εξάσκησης του ΡΗΤΟΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε μια ποικιλία ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων (γραπτών και προφορικών), οι οποίες αναδεικνύουν τις αρετές τους στη δημόσια ομιλία και συμβάλλουν στη βελτίωση αδυναμιών. Παράλληλα, μέσω της σταθερής συμμετοχής στις δράσεις της ομάδας αναπτύσσουν δεξιότητες ζωής (life skills) σημαντικές για τις διαπροσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις τους. Επιπλέον, μέσω της συμμετοχής σε ποικίλες εκδηλώσεις, όπως εθνικούς και διεθνείς φοιτητικούς αγώνες  (WUDC) και διοργανώσεις TEDx, σε συνδυασμό με μηνιαίες συναντήσεις ανοικτές στο ευρύ κοινό, τα μέλη της ομάδας εμπλουτίζουν την εμπειρία τους και ενδυναμώνονται. Μέγιστο όφελος, τέλος, πέραν της ανάπτυξης των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, αποτελεί η προώθηση του γόνιμου δημοκρατικού διαλόγου και της κουλτούρας του συνειδητοποιημένου ενεργού πολίτη, που ενδιαφέρεται και έχει άποψη για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο που τον περιβάλλει και δρα για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Επιπλέον πληροφορίες και εγγραφή (απαραίτητη) στην ηλεκτρονική διεύθυνση rhetoricphil[at]gmail[dot]com

 

Η ταυτότητα του ΡΗΤΟΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ