Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

26.04.2021

Σεμινάρια του Εργαστηρίου ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΕΙΣ_14 & 21 Mαϊου 2021

Crossroads in Translation and Interptering: From Crisis Translation to AVT and Accessibility

a. Translation and Crisis (14 May 2021)

b. Audiovisual Translation and Access Services (21 May 2021) 

Programme attached