Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

05.06.2020

Σχετικά με τον ιδρυματικό λογαριασμό των φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής

Σχετικά με τον ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΛΣ ΕΚΠΑ

 Σχετικά με την εκ μέρους των φοιτητών/φοιτητριών χρήση των εργαλείων τηλεδιάσκεψης, για τη διαδικασία της εξ αποστάσεως (προφορικής ή γραπτής) εξέτασης, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: κάθε φοιτητής/φοιτήτρια έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα eclass μέσω ενός username. Αυτό το username συνίσταται από: α) τρία (3) γράμματα, που είναι το αναγνωριστικό του Τμήματος στο οποίο κάθε φοιτητής/φοιτήτρια φοιτά [για παράδειγμα, για το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας το αναγνωριστικό του είναι το: ssp], β) επτά (7) αριθμούς, που είναι οι επτά (7) τελευταίοι αριθμοί του Α.Μ. κάθε φοιτητή/φοιτήτριας [συγκεκριμένα, οι επτά (7) αυτοί αριθμοί είναι: i) τα δύο (2) τελευταία νούμερα της χρονολογίας εγγραφής κάθε φοιτητή/φοιτήτριας στο Τμήμα όπου φοιτά, και ii) πέντε αριθμοί, όπου δηλώνεται η σειρά εγγραφής του στο Τμήμα [για παράδειγμα, για φοιτητή του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας που εισήλθε στο Τμήμα το έτος 2017 εκατοστός πεντηκοστός έκτος κατά σειρά, ο εν λόγω επταψήφιος αριθμός διαμορφώνεται ως εξής: 1700156Συνολικά, δηλαδή το username του εν λόγω υποτιθέμενου φοιτητή θα ήταν: ssp1700156]. Αν, τώρα, σε αυτό το ίδιο username ο φοιτητής/φοιτήτρια προσθέσει και την κατάληξη: @uoa.gr δημιουργείται ο εν λόγω ιδρυματικός λογαριασμός [για παράδειγμα, για τον ίδιο υποτιθέμενο φοιτητή του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: ssp1700156@uoa.gr].

Ο τελευταίος ιδρυματικός λογαριασμός ΔΕΝ είναι e-mail. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τους φοιτητές/φοιτήτριες για τη σύνδεσή τους, για παράδειγμα, στο Google Meet ή στο Skype for business, εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την εξ αποστάσεως προφορική εξέταση.

 Συγκεντρωτικά, τα αναγνωριστικά προθέματα για όλα τα Τμήματα της ΦΛΣ είναι τα ακόλουθα: 

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 sen

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 sfr

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 sgs

Θεατρικών Σπουδών

 sts

Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 ssp

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

 sah

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 sis

Μουσικών Σπουδών

 sms

Παιδαγωγικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 sed

Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας & Σλαβικών Σπουδών

 ssl

Φιλολογίας

 spl

Φιλοσοφίας

 spi

Ψυχολογίας

sps

Φ.Π.Ψ.

spp